วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2552
- เรียนการสร้างบล็อกด้วยตันเอง ตั้งแต่การสมัครบล็อกของตัวเองจนถึงการสร้างข้อความในบล็อกวันที่
29 มิถุนายน 2552
- เรียนการใช้โปรแกรมMindmanager ตั้งแต่วิธีการติดตั้งตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรม

ความคาดหวังรายวิชา

1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็น

2.ได้เกรด A ในรายวิชา

3.เข้าใจในเก้าคำพ่อสอน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อเถาจุ้นเฟย

เกิดวันที่ 12 มกราคม 1990

ที่อยู่ ซอยสดใส ชื่อหอพัก จีรพล ห้อง514

เบอร์โทร 0896907248

e-mail ffxon@hotmail.com