วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 16(14/09/2552)

กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการ การนำเสนอแฟ้มสะสมงานการสังเคราะห์ผลงาน

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15(07/09/2552)

ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14(31/08/2552)

ฝึกทักษะสังเคราะห์ข้อมูลด้วยหลัก 5w1H

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 13(24/08/2552)

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 12(17/08/2552)

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11(10/08/2552)

ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยสารสนเทศ

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 (03/08/2552)

สอบการภาคเรียน

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2552
- เรียนการสร้างบล็อกด้วยตันเอง ตั้งแต่การสมัครบล็อกของตัวเองจนถึงการสร้างข้อความในบล็อกวันที่
29 มิถุนายน 2552
- เรียนการใช้โปรแกรมMindmanager ตั้งแต่วิธีการติดตั้งตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรม

ความคาดหวังรายวิชา

1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็น

2.ได้เกรด A ในรายวิชา

3.เข้าใจในเก้าคำพ่อสอน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อเถาจุ้นเฟย

เกิดวันที่ 12 มกราคม 1990

ที่อยู่ ซอยสดใส ชื่อหอพัก จีรพล ห้อง514

เบอร์โทร 0896907248

e-mail ffxon@hotmail.com