วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2552
- เรียนการสร้างบล็อกด้วยตันเอง ตั้งแต่การสมัครบล็อกของตัวเองจนถึงการสร้างข้อความในบล็อกวันที่
29 มิถุนายน 2552
- เรียนการใช้โปรแกรมMindmanager ตั้งแต่วิธีการติดตั้งตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น