วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา

1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็น

2.ได้เกรด A ในรายวิชา

3.เข้าใจในเก้าคำพ่อสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น